Sportsleg utvalg

Sportsleg utval

I sportsleg utval finn du følgande personar:

Leiar: Geir Moldestad. Geir er utdanna B-trenar og har brei erfaring innan senior og aldersbestemt fotball. Geir er leiar i SU og har ansvaret for oppfølging av segmentet senior.

Medlem: Henning Haugen. Henning har c-kurset og spelar på a-laget. I tillegg er han ein av trenarane på Eid sitt gutelag. Henning skal ha ansvaret for oppfølging av ungdomsfotballsegementet i klubben.

Medlem: Frode Taklo. Frode er trenar for gutar fødd i 2005, og har ei lang karriere bak seg som spelar. Tok c-kurset i 2013. Frode har ansvaret for dei eldste i barnefotballen (9-12 år).

Medlem: Mirjam Bruvoll Er trenar for dei yngste i klubben. Ho har ei karriere som spelar på Eid sitt damelag, og er på veg til å ta c-kurset. Mirjam har ansvaret for dei yngste i barnefotballen (5-8 år).

SU sine oppgåver.

  • SU skal vere kontaktpersonar for trenarar i sitt segment.
  • SU skal fronte fair-play.
  • SU skal ha god kjennskap til kva som er gjeldande for sitt segment i Sportsplanen.
  • SU skal innom og besøke laga i sitt segment. Ved besøk skal ein sjå på kva det aktuelle segmentet skal kunne i sportsplanen, og halde ei temaøkt basert på noko der.
  • SU skal oppfordre trenarane i klubben til å vidareutdanne seg, og å aktivt delta på klubbhendingar som trenarforum.
Lest 3192 gonger Sist redigert måndag, 15 september 2014 10:47
Meir i denne kategorien « Styret Sportsplan »

Hovudsponsor

spv 300

Sponsorar

cklogo hori cmyk posR
normatic-logo
«Toyota
Rema 1000
 
Chatlet Sport
Eid Elektro
Bryggen Hotel
Nordrikk
Opal Entreprenører
nike-logo-100

Fair Play

fair play 250

Fair Play er meir enn gule og raude kort. Fair Play handlar om korleis vi oppføre oss mot kvarandre, både på og utanfor bana!

 

Alle som har lyst til å spele fotball er velkomen og skal få eit fotballtilbod i klubben sin. Ingen stengast ute, uansett sosial eller kulturell bakgrunn, kjønn, nivå, alder, funksjonshemming, seksuell orientering eller av andre grunnar. Les meir på NFF sine heimesider.

S5 Box

Logg inn logg ut