Sportsleg utvalg

Hovudsponsor

spv 300

Andre sponsorar: 

Sportsleg utval

Sportsleg utval «SU». Klubben skal ha eit sportslig utval. SU skal ha minst to representantar frå styret. SU skal minst ha ei rolle direkte knytt til sportslig ansvarleg seniorfotball og sportsleg ansvarleg aldersbestemt fotball. Styret skal orienterast om aktivitet og saker som er oppe i SU. Dette utvalet skal saman med styret, vere det organet som ser til at aktivitetane skjer i tråd med klubben sin Sportsplan, og elles Norges Fotballforbund sine retningslinjer.

SU, og styret, har ansvar for utvikling av Sportsplanen.

SU har, saman med styret, det overordna ansvaret for å sjå til at sportsplanen vert følgt, og skal sjå til at det sportslige tilbodet i klubben er godt for alle.

SU skal jobbe for gode langsiktige planer i forhold til spelarutvikling, trenarutvikling og dommarutvikling - og bidra til at klubben får realisert planane. 

I sportsleg utval finn du følgande personar:

Geir Moldestad. Geir er utdanna trenar og har brei erfaring innan senior og aldersbestemt fotball. Geir har ansvaret for oppfølging av segmentet senior.

Sveinung Alværn. Sveinung er flott og pedagogisk herremann. Han er og trenar for G2006.

Hallgeir Sandal. Hallgeir har ei brei erfaring frå fotballen. Hallgeir er med i og rundt A-laget og han er vara for styret.

Dan Jøran Hafsås. Dan Jøran er klubbens sportssjef og A-lagstrener.  

 

 

 

Lest 3276 gonger Sist redigert onsdag, 07 februar 2018 13:12

Fair Play

fair play 250

Fair Play er meir enn gule og raude kort. Fair Play handlar om korleis vi oppføre oss mot kvarandre, både på og utanfor bana!

 

Alle som har lyst til å spele fotball er velkomen og skal få eit fotballtilbod i klubben sin. Ingen stengast ute, uansett sosial eller kulturell bakgrunn, kjønn, nivå, alder, funksjonshemming, seksuell orientering eller av andre grunnar. Les meir på NFF sine heimesider.

S5 Box

Logg inn logg ut